Skadetakst

I BMTF stilles det strenge krav til en skadetakst.

Takstmannen skal gi så korrekt beskrivelse av de faktiske forhold, og den skal være lett forståelig for alle som leser den.

Takstmann Bergen

En skadetakst skal være nøytral og beskrive de faktiske forhold omkring selve hendelsesforløpet. Det skal også være en god teknisk vurdering, samt at takstmannen skal se hvilke muligheter som finnes for å få til en raks og rettferdig løsning. Til slutt skal det foreligge en konklusjon som inneholder årsak, skadeomfang og hvilke reparasjonsmetoder som skal benyttes.

Disse reglene gjelder over hele landet uansett om du trenger en takstmann i Hamar, en takstmann i Sandnes eller en takstmann i Bergen.